A múlt öröksége

2008. november 25-én nyílt meg A múlt öröksége c. időszaki kiállítás, amelynek az anyagát a Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Iskola diákja gyűjtötték össze, és készítették el. A kiállításban megtekinthetők a megye más középiskoláinak a tablói is.

2008 7 1

A Beregi Múzeum Baráti Köre - rendhagyó közgyűlés

A Beregi Múzeum Baráti Köre 2008. május 14-én rendhagyó ünnepi közgyűlést tartott a Tomcsányi-kastélyban. Vendégek voltak a Beregi Múzeum és a baráti kör támogatói: Dr.Dr.h.c. Tomcsányi Pál akadémikus, a Beregi Múzeum Baráti Körének tiszteletbeli örökös tagja, Dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús kézműves mester és Gombita Sándor patrónus.

2008 5 1

A vendégeket Dr. Patakiné Dr. Baráth Ida, a Beregi Múzeum Baráti Körének elnöke köszöntötte. Felhősné Dr. Csiszár Sarolta beszámolót tartott az adományokról. Tomcsányiné Szemere Sarolta a tamburhímzés rejtelmeibe avatta be a résztvevőket.

2008 5 2

Tomcsányi Pál és Gombita Sándor a történelmi családról és a naményi emlékekről mesélt, valamint felolvasást hallgathatott meg a közönség a Vladárok és a Tomcsányiak ősi kapcsolatáról. A Tomcsányi Pál által készíttetett padokat pedig az alkotó, Alexa László jelenlétében vette használatba a nagyközönség.

Újra divat a csipke

A Beregi Múzeum új időszaki kiállításának megnyitójára 2008. április 11-én 14 órakor került sor, a XV. Beregi Ünnepi Hetek keretében.
A kiállításon látható csipkeminták a Beregi Múzeum mintegy 700 darabos csipkegyűjteményéből valók. Jelentős részük horgolással, egy kisebbik részük kötéssel készült. Többségük az iskolai kézimunka oktatást segítő mintagyűjtemény részét képezte. Ezek a csipkék a XIX. század utolsó harmadában és a XX. század elején készültek.

2008 4 1 2008 4 2

2008 4 3 2008 4 4

 

Újra vannak patrónusok

Gombita Sándor volt vásárosnaményi lakos évek óta adományokkal támogatja a helyi és határontúli oktatási és kulturális intézményeket. A Beregi Múzeum időszaki kiállítása ennek a régi évszázadokat megidéző nemes tradíciónak a felelevenítését mutatja be.

2008 3 1


Bereg falvait ősidőktől fogva támogatták a helybeli birtokosok. Ez nagyban hozzájárult a térség fejlődéséhez. Ez a támogatói tevékenység – nagy örömünkre – kezd újjáéledni.

2008 3 2

dr. Tomcsányi Pál (középen) 2007-ben dr. Tomcsányi Pál a látogatóbarát múzeum továbbfejlesztéséhez, a lehetőségek bővítéséhez (berendezési tárgyak beszerzése) 1.2 millió forintot adományozott a Beregi Múzeumnak.


 "A naményiak kényelmére, a volt lakók emlékére"

2008 3 3

Tomcsányi Pál akadémikus adományával négy darab négyszemélyes, szép kivitelű lócával gyarapodott a Tomcsányi kastélyban működő Beregi Múzeum parkja.


2008-ban Gombita Sándor volt vásárosnaményi lakos – aki korábban kulturális intézményeinket és a helyi egyházakat is támogatta –, a múzeumi feldolgozó munka megsegítésére modern technikai eszközöket adományozott.

2008 3 4 2008 3 5

Hímes festés a múzeumban

Idén ismét eljöttek az érdeklődők, iskolások, pedagógusok, hogy húsvétra megfessék a hímes tojásokat. A következő képek ezen a minden évben nagy népszerűségnek örvendő eseményen készültek.

2008 2 1

2008 2 2

2008 2 3

2008 2 4

2008 2 5

Csiszár Árpádra emlékeztünk

A gergelyiugornyai Petőfi Sándor ÁMK diákjai a múzeumalapító Csiszár Árpádra emlékeztek a Beregi Múzeumban.
A gergelyiugornyai temetőben a helyi iskola, a Beregi Múzeum dolgozói, családtagok, valamint a Beregi Múzeum Baráti Köre megkoszorúzta Csiszár Árpád sírját.

2008 1 1 2008 1 2

2008 1 3
2008 1 4