A Beregi Múzeum ‒ a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül ‒ Városrész(let)ek címmel várta interaktív foglalkozásra a diákokat. A téma a 40 éves város története a történelmi források tükrében.

A középiskolás korosztály képes bemutató segítségével ismerhette meg a 40 éves város részeit és azoknak történelmét, majd online kvízjátékkal számoltak be a hallottakról.

A általános iskolás korosztályt megcélzó foglalkozáson először „kinyitottuk” a városi nagy fényképes dobozt és képeken keresztül idézhették fel a résztvevők városunk tereit, utcáit, jellegzetes szobrait.

A következő lépésben egy hatalmas Vásárosnamény-térképen jelöltük be a viszonyítási pontokat. A Tisza, Szamos, Kraszna folyókat és azok folyási irányát. Azonosítottuk a településrészeket, és hogy hova juthatunk a városból kivezető utakon. Ezzel meghatározódott Vásárosnamény helye a környező településekhez viszonyítva.

Arra a kérdésre, hogy ti miért laktok Vásárosnaményban, minden órán megfogalmazódott, hogy az ő születésük idején a szüleik ezen a helyen laktak, azaz ide születtek.

Hogy milyen volt ez a város, mielőtt ők ide születtek volna, azt a Beregi Múzeumban is őrzött emlékek, azaz történelmi források alapján vizsgáltuk meg.

A régészeti leletek arról mesélnek nekünk, hogy már több ezer év óta olyan ez a terület, hogy az itt élő ember mindent megtalált a szükségleteihez.

A naményi várról készített fametszet nemesekről tesz bizonyságot, akik itt élték mindennapjaikat. Egy 1786-os tér-képen láthattuk, hogy Gergelyi és Ugornya két külön falu, de az 1939-es MTI jelentésen az áll, hogy „A belügyminiszter .... Gergelyi és Ugornya községek egyesítését elrendelte.” Megnéztük, hogy egy archív fényképről milyen sok információt gyűjthetünk egy adott korról, és hogy a régi épületek is mesélnek nekünk a régebbi korokban itt élőkről.

A foglalkozás utolsó mozzanataként mindenki „felhelyezte” magát a Vásárosnamény-térképre egy kis házikóval szimbolizálva. Ezzel fejeztük ki, hogy most 2019-ben a város mi vagyunk, akik itt élünk és a mi életünk a város élete is. Egyszer talán majd a mi emlékeink is a város történelmi forrásaivá válnak.

Vargáné Hegedűs Eszter