minta4

A Beregi Múzeum és a kastély története

A Beregi Múzeumot Csiszár Árpád gergelyiugornyai református lelkész alapította 1963-ban. 1975-ig valóságos egyszemélyes gyűjteményként működött, Csiszár Árpád volt az egyetlen négyórás tudományos dolgozója, igazgatója, egyetlen néprajzosa, régésze, történésze, fotósa, azaz mindenese a gyűjteménynek.

Utánozhatatlan energiával és eredményességgel dolgozott 1971-ig. 1975-ben bővült a személyi állomány két négyórás takarító-teremőrrel és egy muzeológus státussal. Ekkor került az intézményhez Felhősné Csiszár Sarolta középiskolai tanárnő, muzeológus, aki 1978-2011 között igazgatta a múzeumot. 2011 óta Varga János etnográfus, muzeológus az intézmény vezetője.

A múzeum gyűjtőterülete megegyezik a hajdani vásárosnaményi járás területével. Ehhez hozzátartozik Beregnek a Trianon után itt maradt 22 községe és az ezzel szoros kapcsolatban lévő néhány szomszédos település, a Felső-Szabolcshoz tartozó Ilk, Gemzse, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre s a Szatmárhoz tartozó Vitka, Olcsva, Olcsvaapáti községek.

A Csiszár Árpád által megalapozott gyűjtemény tárgyi anyaga meghaladja a 70.000 darabot. A folyton gyarapodó néprajzi tárgyaink több mint 13.000 darabot számlálnak; ebben külön egységet képez a több mint 3.000 darabos textilgyűjtemény, a közel 800 darabos autentikus hímes tojás-, a közel 700 darabos kerámia-, és a több száz darabos háztartási és művészi vasöntvény-gyűjtemény. A régészeti gyűjteményben a beleltározott tárgyak száma meghaladja a 18.000 darabot.

Történeti dokumentumtárunk több mint 12.000 regisztrált tételt tartalmaz. Benne egyedülálló az elemi népiskolákra vonatkozó iskolatörténeti anyag. Numizmatika gyűjteményünk meghaladja a 900 darabot, az egyéb kategóriába sorolható képes levelezőlap-gyűjteményünkben pedig 5.000 darabnál is többet tartunk nyilván.

A segédgyűjteményként számon tartott fotótárunk több mint 20.000 nyilvántartott felvételből áll, adattárunk kb. 20.000 oldalon több mint 2.000 tételt tartalmaz.

Gyűjteményünk naprakészen nyilvántartott, kutatók számára hozzáférhető. A Beregi Múzeum már évek óta kiemelten fontos feladatának tartja gyűjteményének digitalizálását. A digitalizálás folyamatos munka, amelyet az intézmény munkatársai végeznek. A digitalizált tételek a Múzeum honlapján bárki számára elérhetőek.

 A gyűjtemény jelenleg két épületben van elhelyezve.

Kiállításaink egy része 2007 szeptemberétől Vásárosnamény legszebb épületében, a város központjában álló barokk épületben, az uniós támogatással felújított Tomcsányi-kastélyban tekinthető meg, a Szabadság tér 31. szám alatt.

A főépületben egy nyolc egységből álló, modern technikai eszközökkel felszerelt kiállítás-füzér és egy látványraktár várja a látogatókat. A kiállítások egymásra épülnek, de külön-külön is teljes képet nyújtanak a térség egy-egy jellegzetességéről.

A múzeumi anyag nagyobb része, az iskolatörténeti gyűjtemény és kiállítás a múzeum másik épületében, a Rákóczi u. 13. szám alatt lévő Máthé-kúriában van elhelyezve. A sokak által „kis Tomcsányi”-nak nevezett épület 1971 óta szolgál folyamatosan múzeumi célokat.


A Lónyayak  a honfoglalással egy időben kerültek a térségbe. Közülük sok jeles tudós, udvari főember, magas állami tisztségviselő, kiváló magyar hazafi került ki.

Meghatározó szerepet játszottak a terület életében. Tevékenységük nyomán templomok, iskolák épültek, iskolai alapítványok születtek. Több településen mintagazdaságot működtettek. Kastélyaikkal, udvarházaikkal Európát hozták Beregbe.

A 14. század elejétől már Naményban is voltak birtokaik. A Kastélydombon, ezen a helyen, már lakásuk is volt. Erre utalnak a földmunkálatok során felszínre került középkori cseréptöredékek és egyéb építési törmelékek.

Kirándulófogatok a kastély előtt
 
A kastélyt 1728-ban építette Lónyay László, jelenlegi barokk formáját fia, ifj. Lónyay FogatLászló alakította ki, amikor az épületet két sarokszobával és árkádos tornáccal kitoldatta. A hátsó két sarokszobát a 18. század utolsó harmadában építették hozzá. Ekkor épült a gazdasági épületek egy része is, amelyek a XIX. század végére körülhatárolták a kastélyudvart.
A XIX. század közepén a kastély lányágon  öröklődött. Tomcsányi Vilmos Pál felesége, Vladár Erzsébet révén, akinek nagyanyja Vladár Kristófné Lónyay Ilona volt, és az ő fiának, Vladár Emilnek volt a lánya. Trianon után felvidéki birtokukról kerültek ide vissza az ott  hasonló nagyságrendű birtokkal rendelkező Tomcsányi Vilmos Pállal Vásárosnaményba, aki 1920–1923 között külügyi államtitkár, majd igazságügy miniszter volt.  Sokat tett Vásárosnamény és Bereg felvirágoztatásáért. Az ő nevéhez fűződik az útépítési program megvalósítása, és ő kötötte meg 1923-ban a Kárpátalját megszálló csehekkel a 3 napos határátlépési egyezséget, amely fontos kereskedelmi lehetőséget biztosított a beregi lakosok számára. Tomcsányi Vilmos Pálné pedig sokat fáradozott a beregi háziipar megteremtéséért.  A Tomcsányi család az államosításig használta a kastélyt. Ezután a katonai kiegészítő parancsnokság tanyázott benne, majd 1954-től középiskolai kollégium működött a kastélyban 1986-ig, az új kollégium megépültéig. Ezt követõen 2005-ig az épület felújításra, funkcióra várt.
 
Ezt szorgalmazta Dr. Tomcsányi Pál Széchenyi-díjas akadémikus, aki még fiatalságát többnyire Vásárosnaményban töltötte, és aki az 1980-as évek elejétől visszatérő vendége volt a városnak.
A helyreállítására, idegenforgalmi célú hasznosítására – Jüttner Csaba polgármester kezdeményezésére –, az Európai Unió által meghirdetett pályázati lehetőség felhasználásával kerülhetett sor.
 
 

Keresés az oldalunkon

blog logo

Virtuális kiállítás

Ízelítő eddig feltöltött kincseinkből:

Kövess Minket!

Beregi Múzeum Játéksarok

DSCN79953